Enerģētika

Enerģijas ražošana ir viena no valsts ekonomikas un tās posmsecīgās attīstības pamata komponentēm. Nozare atrodas reformēšanas procesā. Notiekošās pārmaiņas veido priekšnoteikumus jaunu, uz tirgu orientētu jaudu izveidei un investīciju palielināšanai šajā nozarē.

 

Elektroenerģētikas pārstrukturēšanai nepieciešama uzņēmumu gatavība strādāt reālos tirgus apstākļos. Papildus iekšējiem ekonomiskajiem un politiskajiem faktoriem uzņēmumiem ir jāņem vērā arī apkārtējās vides ietekme.

 

Elektroenerģētikas tirgū ienāk jauni dalībnieki, kā rezultātā notiek neizbēgamas izmaiņas īpašnieku sastāvā un tirgus pozīciju sadalījumā.

 

Pašreizējai uzņēmējdarbībai ir nepieciešamas jaunas klases lietojumprogrammas, kas spēj pielāgot darbu tā, lai padarītu to efektīvāku. Jo īpaši tas attiecas uz nozarēm, kas izmanto aktīvus, kur īpaša uzmanība tiek veltīta nodarbināto drošībai, zināšanu fiksēšanai un resursu izmantošanai.